1.500₺ ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo!

PRELIMINÄR INFORMATION

ARTIKEL 1 SÄLJARINFORMATION

ARTIKEL 1.1-SÄLJARE

Titel: Alissa Modesty

Adress: SL xxttadammsgatan 9D
Bjursl xxttstorgetin Göteborg / Sverige

Telefon: +90 541 531 0818

E-post :info@tunikline.com

ARTIKEL 1.2-KÖPARE

Som kund alissamodesty.com den person som är medlem i shopping webbplats. Den adress och kontaktinformation som används när du blir medlem tas som grund.

ARTIKEL 2 EGENSKAPER HOS DEN PRODUKT SOM SKA SÄLJAS

De grundläggande egenskaperna hos varor eller tjänster alissamodesty.com Det ligger vid. Du kan granska produktens huvudfunktioner under kampanjen.

De priser som anges och meddelas på webbplatsen är försäljningspriset. De aviserade priserna och löften gäller tills uppdateringen görs och ändras. De priser som meddelas för en tidsperiod gäller till slutet av den angivna perioden.

Den består av typ, kvantitet, märke/modell, färg, kvantitet, försäljningspris, betalningsmetod för varorna/ produkten/ tjänsten vid tidpunkten för slutförandet av ordern

Fraktavgiften, som är kostnaden för frakt av produkten, kommer att betalas av köparen och återbetalas inte.

ARTIKEL 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

3.1) köparen, *alissamodesty.com förklarar att han har läst och har information om de grundläggande egenskaperna hos den produkt som omfattas av kontraktet, försäljningspriset och betalningsmetoden samt preliminär information om leveransen på webbplatsen och har gett den nödvändiga bekräftelsen i elektronisk miljö. Genom att bekräfta denna preliminära Information elektroniskt bekräftar köparen att han har fått korrekt och fullständig information om adressen som måste lämnas till köparen av säljaren, de grundläggande funktionerna i de beställda produkterna, priset på produkterna, betalning och leverans, inklusive skatter, innan distansavtal ingås.

3.2) den produkt som omfattas av kontraktet levereras till köparen eller personen / organisationen på den adress som anges på webbplatsen inom den period som beskrivs i den preliminära informationen, beroende på avståndet till köparens bostadsort för varje produkt, förutsatt att den inte överstiger den lagliga 30-dagarsperioden.

3.3) på grund av eventuella problem som lastföretaget kommer att stöta på under leveransen av produkten till köparen, kan säljaren inte hållas ansvarig för underlåtenhet att leverera den beställda produkten till köparen.

3.4) säljaren ansvarar för leveransen av den produkt som omfattas av avtalet på ett sundt, fullständigt sätt, i enlighet med de kvalifikationer som anges i beställningen och med eventuella garantidokument och användarhandböcker.

3.5) säljaren kan leverera en annan produkt av samma kvalitet och pris genom att informera köparen och få sitt uttryckliga godkännande innan den avtalsenliga prestationsskyldigheten löper ut.

3.6) om säljaren inte kan uppfylla sina avtalsförpliktelser om uppfyllandet av den produkt eller tjänst som omfattas av beställningen blir omöjlig, meddelar den konsumenten om denna situation före utgången av avtalsförpliktelsen och returnerar det totala priset till köparen inom 10 dagar.

3.7) det är nödvändigt att bekräfta detta preliminära informationsformulär elektroniskt för leverans av produkten. Om produktpriset av någon anledning inte betalas eller annulleras i bankregistret anses säljaren befriad från skyldigheten att leverera produkten.

3.8) om banken eller finansinstitutet i samband med orättvis eller olaglig användning av köparens Kreditkort av obehöriga personer på ett sätt som inte orsakas av köparens fel efter leveransen av produkten inte betalar produktpriset till säljaren, måste köparen returnera produkten till säljaren inom 3 dagar, förutsatt att den levererades till honom. I detta fall tillhör fraktkostnaderna köparen.

3.9) om säljaren inte kan leverera den produkt som omfattas av avtalet inom tidsfristen på grund av force majeure eller extraordinära omständigheter som vädermotstånd som förhindrar transport, avbrott i transporten, är han skyldig att informera köparen om situationen. I det här fallet kan köparen utöva en av rättigheterna att avbryta beställningen, ersätta den produkt som omfattas av kontraktet med ett eventuellt prejudikat och/eller skjuta upp leveranstiden tills den otillåtna situationen elimineras. Betalt betalningsbelopp om köparen avbryter beställningen betalas till honom / henne kontant och i förskott inom 10 dagar. För betalningar som gjorts av köparen med kreditkort returneras produktbeloppet till den berörda banken inom 7 dagar efter att beställningen har annullerats av köparen. Eftersom återspeglingen av detta belopp på köparens konton efter återbetalningen till banken är helt relaterad till banktransaktionsprocessen accepterar köparen redan att det inte kommer att vara möjligt för säljaren att ingripa på något sätt för eventuella förseningar, och det kan ta i genomsnitt 2 till 3 veckor för det belopp som säljaren returnerar till kreditkortet som ska återspeglas av banken till köparens konto.

ARTIKEL 4 ÅNGERRÄTT

Köparen kan utöva rätten att frånträda avtalet genom att avvisa varorna utan att åta sig något civilrättsligt och straffrättsligt ansvar och utan någon motivering inom 14 (fjorton) dagar från dagen för leverans av produkten till honom eller till personen / organisationen på den adress som köparen anger i distansavtal för försäljning av varorna. När det gäller distansavtal relaterade till tillhandahållande av tjänster börjar denna period på dagen för undertecknandet av kontraktet. Ångerrätten kan inte användas i tjänsteavtal där utförandet av tjänsten har inletts med konsumentens godkännande före utgången av ångerrätten.

För att utöva ångerrätten måste säljaren meddelas skriftligen via rekommenderat brev, fax eller e-post med återbetalning inom 14 dagar och produkten 5. det är nödvändigt att det inte används inom ramen för bestämmelserna i artikeln. Om denna rätt utövas,

a) 3. fakturan för den produkt som levereras till personen eller köparen, (om fakturan för den produkt som begärs att returneras är företagsfaktura, måste den skickas tillsammans med den returfaktura som utfärdats av institutionen när den returneras. Orderåterbetalningar som utfärdats för fakturerade instituts räkning kommer inte att slutföras om inte RETURFAKTURAN utfärdas.)

B) returformulär,

C) de produkter som ska returneras måste levereras helt och oskadat tillsammans med lådan, förpackningen, eventuella standardtillbehör.

D) säljaren är skyldig att returnera det totala priset och de dokument som sätter köparen i skuld till köparen senast 10 dagar efter det att ångermeddelandet når honom och att få återbetalning av varorna inom en 20-dagarsperiod.

e) om det finns en minskning av varans värde av någon anledning som orsakas av köparens defekt, eller om avkastningen blir omöjlig, är köparen skyldig att kompensera säljarens förluster till felets hastighet.

f) om rabattbeloppet som används inom ramen för kampanjen reduceras under kampanjgränsbeloppet som organiseras av säljaren på grund av utövandet av ångerrätten, avbryts rabattbeloppet som används inom ramen för kampanjen.

g) fraktavgiften som betalas när den returnerade produkten skickas tillbaka till säljaren på grund av ångerrätten kommer att täckas av köparen för inhemska beställningar och av köparen för utländska beställningar.

h) säljaren återbetalar inte fraktavgiften som samlats in från köparen vid försäljning av produkten.

ARTIKEL 5 PRODUKTER FÖR VILKA ÅNGERRÄTTEN INTE KAN ANVÄNDAS

Varor som är beredda enligt köparens önskemål eller tydligt i enlighet med hans personliga behov, som till sin natur inte är lämpliga för hemtransport och riskerar att snabbt försämras eller kan löpa ut, och återlämnande av ljud-eller videoinspelningar, program och datorförbrukningsmaterial är inte möjligt enligt förordningen, förutsatt att de har packats upp av köparen.

Vid genomförandet av denna preliminära Information är Konsumentskiljeutskott och Konsumentdomstolar på den plats där köparen köpte varorna eller tjänsterna och där han/hon är bosatt auktoriserade.

Denna preliminära Information är gjord för kommersiella ändamål.

 

 

DISTANSFÖRSÄLJNINGSAVTAL

ARTIKEL 1-PARTERNA

1.1-säljare

ARTIKEL 1.1-SÄLJARE

Titel : alissamodesty.com

Adress: Kale mah.gazi cad. Nr: 78/1 Ilkad XXM / Samsun

Telefon:+90 541 531 0818

E-postadress :info@tunikline.com

1.2-mottagare

Som kund *alissamodesty.com den person som är medlem i shopping webbplats.

Den adress och kontaktinformation som används när du blir medlem tas som grund.

ARTIKEL 2-ÄMNET

Föremålet för detta avtal tillhör köparens säljare alissamodesty.com det är fastställandet av parternas rättigheter och skyldigheter i enlighet med bestämmelserna i lag nr 6502 om konsumentskydd och förordningen om principer och förfaranden för genomförande av distansavtal i samband med försäljning och leverans av produkten, vars egenskaper och försäljningspris anges nedan, som han beställer elektroniskt från webbplatsen.

ARTIKEL 3 – DEN PRODUKT SOM OMFATTAS AV AVTALET

Den består av typ, kvantitet, märke/modell, färg, kvantitet, försäljningspris, betalningsmetod för varorna / produkten/ tjänsten vid beställningens slutförande.

ARTIKEL 4-ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

4.1 köparen, alissamodesty.com på webbplatsen förklarar den att den har läst och fått nödvändig bekräftelse och elektronisk information om de grundläggande egenskaperna hos den produkt som omfattas av kontraktet, försäljningspriset och betalningsmetoden, inklusive alla skatter, samt leveransen och att kostnaderna för detta kommer att betalas av köparen, leveranstiden och säljarens fullständiga handelsnamn, fullständiga adress och kontaktinformation.

Genom att bekräfta detta avtal elektroniskt bekräftar köparen att han har fått korrekt och fullständig information om adressen, de grundläggande egenskaperna hos de beställda produkterna, priset på produkterna, betalning och leverans, inklusive skatter, som måste tillhandahållas konsumenten av säljaren innan distansavtal ingås.

4.2 den produkt som omfattas av kontraktet levereras till köparen eller personen / organisationen på den adress som anges på webbplatsen inom den period som beskrivs i den preliminära informationen, beroende på avståndet för köparens uppgörelse för varje produkt, förutsatt att den inte överstiger den lagliga 30-dagarsperioden. Eventuella fraktavgifter relaterade till leveransen som visas i artikel 3 kommer att täckas av köparen och kommer att återspeglas i fakturan relaterad till beställningen under namnet “fraktavgift”.

4.3 om den produkt som omfattas av avtalet ska levereras till en annan person/organisation än köparen, kan säljaren inte hållas ansvarig för att den person / organisation som ska levereras inte accepterar leverans.

başa dön

Ürünleri Ara

Ürün sepetinize eklendi